Reumadiagnoosikoodien käytön yhtenäistäminen – muistio lisäkommentteja varten