Apurahailmoitus Maire Lisko Säätiöltä. Deadline 30.6.2024

Maire Lisko Säätiö julistaa haettavaksi apurahaa yhteensä 30 000 euroa. Apuraha on tarkoitettu
reumasairauksien syiden tutkimiseen ja apuvälineiden kehittämiseen. Jaettava summa
kohdennetaan pääasiassa yksittäisiin tutkimusprojekteihin tai harkinnan mukaan suuremmalle
tutkimusryhmälle. Vapaamuotoiseen hakemukseen tulee liittää tutkimus- ja rahoitussuunnitelma,
tiedot tutkimuksen tämänhetkisestä edistymisestä ja saadusta rahoituksesta sekä lyhennelmä
ansioluettelosta julkaisuluetteloineen. Säätiön hallitukselle osoitetut hakemukset tulee lähettää
kolmena kappaleena 30.6.2024 mennessä postitse Maire Lisko Säätiö c/o varatuomari Sauli
Marttila, Kalevantulentie 11, 90420 Oulu.
Hakijoille ilmoitetaan hallituksen päätöksestä 31.8.2024 mennessä. Apurahan saajan tulee esittää
säätiön hallitukselle selvitys apurahan käytöstä 31.12.2025 mennessä. Lisätietoja Sauli Marttila p.
044-9971466.
Tietosuojaseloste saatavilla sauli.marttila@elisanet.fi.
MAIRE LISKO SÄÄTIÖ