Ohjeet

Diagnoosien validaatio

Suositus reumadiagnoosien käytöstä niveltulehduksissa 14.5.2019 (taustamuistio)

 

Lääkitykset

Reumapotilaiden lääkehoidon seurantakokeet
Reumalääkkeet raskauden ja imetyksen aikana
Infektioalttiuden arviointi tulehduksellisissa reumasairauksissa – HUS, 19.1.2012/Versio 2/Heikki Repo; Ritva Peltomaa
Hepatiitti B viruksen (HBV:n) ja muiden virusinfektioiden uudelleen- aktivoituminen reumasairauksissa hoidon aikana – HUS, 19.1.2012/Versio 2/Heikki Repo; Ritva Peltomaa
Latentin tuberkuloosi-infektion (LTBI) seulonta ja hoito biologista tai immunosuppressiivista lääkehoitoa harkittaessa – TAYS, 11.5.2015, reumatologi Pia Isomäki; infektiolääkäri Jaana Syrjänen; infektiolääkäri Kirsi Valve

 

Lääkitysten potilasohjeet
Potilasohjeet – Terveyskylä / Reumatalo

 

Lääkitys- ja toimenpideohjeet
Reumalääkkeet ja leikkaus – Terveyskylä / Reumatalo
Toimenpideohjeita – Terveyskylä / Reumatalo

Hammastoimenpideohjeet – SRY 2019