Lääkerekisteri

BIOLOGISTEN LÄÄKKEIDEN REKISTERI (ROB-FIN)

Suomen markkinoilla on tällä hetkellä yhdeksän eri reumatautien hoitoon käytettävää biologista lääkettä, joiden vaikutus kohdistuu TNF-, IL-1, IL-6-molekyyleihin tai T- ja B-soluihin. Näiden lääkkeiden turvallisuutta ja tehoa on selvitelty, mutta vain määrällisesti että ajallisesti rajoittuneissa kontrolloiduissa kliinisissä kokeissa. Biologiset lääkkeet ovat 2000-luvulla nopeasti muuttaneet tulehduksellisten reumatautien hoitoa ja käyttäjien lukumäärän kasvaessa korostuu entisestään sekä harvinaisten että uusien, mahdollisesti kliinisissä kokeissa havaitsemattomien, haittavaikutusten selvittäminen. Samalla saadaan tietoa eri biologisten lääkkeiden sopivuudesta ja tehoista myös diagnoosiryhmittäin.

SRY:n alulle paneman Kansallisen biologisten lääkkeiden rekisterin (ROB-FIN) tarkoituksena on seurata biologisten lääkkeiden vaikuttavuutta ja sivuvaikutuksia tulehduksellisten reumatautien hoidossa. Tutkimuksissa biologisten lääkkeiden rekisterin tietoja on voitu ja voidaan myös yhdistää muihin kansallisiin sekä kansainvälisiin rekistereihin ja käyttää raportointiin viranomaisiin ja lääkeyhtiöihin päin. Tehoa seurataan kaavakkeita (katso sivuvalikko) tai sähköisiä hoidonseurantajärjestelmiä (BCB ja Go-TreatIT) käyttäen. Seurantajärjestelmät helpottavat ja tehostavat ROB-FIN-rekisterin pitämistä ajan tasalla. Rekisterin ylläpitoon on sekä tietosuojavaltuutetun että eettisen toimikunnan valtakunnallinen puoltava lausunto.