Yhdistyksen esittely

SUOMEN REUMATOLOGINEN YHDISTYS RY

Suomen Reumatologisen yhdistyksen (SRY) tarkoituksena on liittää yhteen Suomen reumatologiasta kiinnostuneet lääkärit, edistää reumatologian tieteellistä ja käytännöllistä kehitystä maassamme sekä toimia Suomessa pohjoismaisen ja kansainvälisen reumatologisen yhdistyksen edustajina. Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa järjestämällä kokoustilaisuuksia esitelmineen, keskusteluineen ja demonstraatioineen sekä harjoittamalla julkaisutoimintaa ja lähettämällä edustajia alaa käsitteleviin ulkomaisiin konferensseihin ym. samantapaisiin tilaisuuksiin. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja yhdistyksen toimialue käsittää koko maan. Yhdistyksen viralliset kielet ovat suomi ja ruotsi. Yhdistyksen hallituksen esittelyn löydät näiltä sivustoilta.

Yhdistys tiedottaa toiminnastaan kotisivuilla, josta löydät puheenjohtajan ja sihteerin terveiset. Ajankohtaisen ilmoitukset ja aiempien jäsenkirjeiden sähköiset versiot löytyvät näiltä sivuilta.

Yhdistys järjestää vuodessa yleensä kaksi virallista kokousta: vuosikokouksen tammikuussa ja syyskokouksen syys-lokakuussa. Näiden lisäksi reumatologian erikoistuvan vaiheen lääkäreille on vuosittain pidetty erillisiä kokouksia. SRY on yhteistyössä kannattajajäsentensä kanssa järjestänyt erillisiä koulutustilaisuuksia ajankohtaisista aiheista. Yhdistyksen kansainvälinen toiminta on vilkasta sekä Pohjoismaissa, Euroopassa että laajemmin. Pohjoismainen reumatologikongressi järjestetään 10 vuoden välein Suomessa.

Yhdistys järjestönä ja sen jäsenet ovat aktiivisesti osallistuneet skandinaavisen reumatologisen yhdistyksen toimintaan ja kokouksiin, EULAR:n kokouksiin ja yhteyksiä on myös kansainvälisen reumajärjestön, ILAR:n, kanssa. Tiedot tulevista kokouksista löydät koulutuskalenterista.

SRY antaa lausuntoja yhdistyksen toimintaan liittyvistä asioista, joista sen piirissä on asiantuntemusta. Yhdistys jakaa anomuksesta korkeatasoisiin ja hyvin perusteltuihin ehdotuksiin jäsenilleen matka- ja väitöskirja-apurahoja ja muita tutkimusapurahoja. SRY:n hallituksen puheenjohtaja edustaa yhdistystä TULES-liigassa. Yhdistyksellä on seuraavat kannattajajäsenet: Abbvie, Roche, Pfizer, Actelion, Celgene, BMS, Eli-Lilly, Janssen-Cilag, Medac, MSD, Novartis, Orion, Sobi, UCB, Amgen ja Mylan.

Yhdistyksen jäsenmaksu on 50 € / vuosi. Yhdistykseen voi liittyä jäseneksi perustellulla anomuksella, johon tulee liittää yhden tai kahden yhdistyksen jäsenen puoltava lausunto. Kannatusjäsenmaksu on 1000 euroa.