Apurahat

Apurahat

 

Suomen Reumatologisen Yhdistyksen stipendiohjesääntö
Päivitetty vuosikokouksessa 24.1.2013 (ohje päivitetty 20.8.2021)

Suomen Reumatologinen Yhdistys myöntää seuraavia apurahoja alla olevin perustein:

1. Suomen Reumatologisen Yhdistyksen väitöskirja -apurahat

• hakija on ollut Suomen Reumatologisen Yhdistyksen jäsen vähintään vuoden ajan apurahaa myönnettäessä
• väitöskirja liittyy reumatologiaan (Yhdistyksen hallitus ratkaisee asian tapauskohtaisesti)
• apuraha on suuruudeltaan 1000 euroa, kuitteja ei tarvitse esittää
• apuraha voidaan myöntää 6 kuukauden aikana siitä, kun henkilö on väitellyt
• apurahaa voi anoa milloin tahansa kalenterivuoden aikana lähettämällä Yhdistyksen sihteerille vapaamuotoisen Yhdistyksen hallitukselle osoitetun anomuksen
• anomus käsitellään lähimmässä hallituksen kokouksessa
• apurahan saajan edellytetään esittelevän väitöskirjatyönsä keskeiset tulokset seuraavassa Yhdistyksen vuosikokouksessa

2. Suomen Reumatologisen Yhdistyksen matka-apurahat

• hakija on ollut Suomen Reumatologisen Yhdistyksen jäsen vähintään vuoden ajan apurahaa myönnettäessä
• hakija osallistuu reumatologian alan kokoukseen esiintyjänä tai posterin esittäjänä ja toimittaa abstraktin anomuksen mukana, etukäteen anottu apuraha voidaan myöntää ehdollisena ja toteuttaa esitelmän/abstraktin hyväksymisen jälkeen
• apuraha voidaan myöntää myös ulkomailla tapahtuvien reumatologian alan kurssien ja koulutusten suorittamiseen (esim. EULAR postgraduate course)
• apuraha on suuruudeltaan korkeintaan 1500 euroa
• apuraha maksetaan kuitteja (osallistumismaksu sekä kohtuulliset matka- ja majoituskustannukset) vastaan matkan jälkeen
• samalle henkilölle apurahaa ei myönnetä peräkkäisinä vuosina
• anomukset käsitellään hallituksen kokouksessa, ja kerrallaan voidaan myöntää korkeintaan kaksi matka-apurahaa

3. Scandinavian Rheumatology Research Foundationin tutkimusapuraha

• vuosittainen 100 000 Norjan kruunun apuraha
• “the object of the Foundation is to support research and promote information and knowledge about rheumatology and related fields…”
• myönnetään reumatologian alan tutkijalle tai tutkijoille, nuoret tutkijat ovat apurahan saajina ensi sijaisia
• hakijan tulee olla Reumatologisen yhdistyksen jäsen
• joka toinen vuosi apurahasta päättää Scandinavian Society of Rheumatologyn tieteellinen toimikunta ja nämä apurahat haetaan heidän ohjeittensa mukaisesti ja jaetaan skandinaavisen kokouksen yhteydessä
• joka toinen vuosi kansallinen yhdistys saa julistaa apurahan haettavaksi kotisivuillaan, päättää apurahan saajasta (saajista)
• Suomen Reumatologisen yhdistyksen hallitukselle osoitetussa apuraha-anomuksessa tulee olla tutkimussuunnitelman lisäksi anojan Curriculum Vitae tärkeimmiltä osiltaan, aikaisemmat saadut apurahat ja suunnitelma apurahan käytöstä aikatauluineen
• yhdistyksen hallitus päättää apurahojen saajan tai saajat, jotka julkistetaan yhdistyksen vuosikokouksessa ja Scandinavian Journal of Rheumatology -lehdessä
• apurahan saaja(t) velvoitetaan antamaan lyhyt selvitys apurahan käytöstä yhdistyksen hallitukselle vuoden kuluessa apurahan myöntämisestä ja esittämään tutkimuksensa keskeiset tulokset Yhdistyksen vuosikokouksessa