Erikoislääkärijärjestöjä

ERIKOISLÄÄKÄRIJÄRJESTÖJÄ

Kotimaisia
Suomen Allergologi- ja Immunologiyhdistys ry
Suomen Artroplastiayhdistys ry
Suomen Endokrinologiyhdistys ry
Suomen Erikoislääkäriyhdistys ry
Suomen Fysiatriyhdistys ry
Suomen Ihotautilääkäriyhdistys
Suomen Lastenendokrinologiyhdistys ry
Suomen Lastenlääkäriyhdistys ry/Lastenreumatologian jaosto
Suomen Lastenneurologinen Yhdistys ry
Suomen Lastenortopedinen Yhdistys ry
Suomen Kliinisen Neurofysiologian Yhdistys ry
Suomen Neurokirurginen Yhdistys ry
Suomen Neurologinen Yhdistys ry
Suomen Ortopediyhdistys ry
Suomen Perinnöllisyyslääkärit ry
Suomen Sisätautilääkäreiden Yhdistys ry
Suomen Yleislääketieteen yhdistys ry
Suomen Työterveyslääkäriyhdistys ry

 

 

Ulkomaisia
European League against Rheumatism – EULAR
American College of Rheumatology – ACR
European Autoantibody Standardization Initiative – EASI
American Academy of Dermatology (AAD)
American Academy of Neurology
American Neurological Association
American Orthopaedic Association
American Society for Bone & Mineral Research
Asia Pacific League of Associations for Rheumatology (APLAR)
Association of Rheumatology Health Professionals (ARHP)
Berufsverband Deutscher Rheumatologen e.V. (BDRh)
Bone and Joint Decade
Bone and Joint Initiative USA
British Association of Dermatologists
British Institute of Musculoskeletal Medicine
British Health Professionals in Rheumatology (BHPR)
British Orthopaedic Association
The British Society for Rheumatology
The British Society for Immunology
Canadian Neurological Sciences Federation
Canadian Dermatology Association
Canadian Rheumatology Association
Dansk Reumatologisk Selskap
Deutsche Gesellschaft für Rheumatologie e.V. (DGRh)

Eesti Reumatoloogia Selts

European Academy of Dermatology and Venereology (EADV)
European Federation of National Associations of Orthopaedics and Traumatology – EFORT
European Federation of Neurological Associations
European Federation of Psoriasis Association (EUROPSO)
European Neurological Society
European Paediatric Neurology Society
Federation of European Neuroscience Societies
International Bone & Mineral Society
International Society of Orthopaedic Surgery and Traumatology – SICOT
Movement Disorders Society – European Section
Norsk Revmatologisk Forening
Osteoarthritis Research Society International
Pan-American League of Associations for Rheumatology (PANLAR)
Primary Care Rheumatology Society
Society for Back Pain Research
Svensk Reumatologisk Förening (Swedish Society for Rheumatology)
Paediatric Rheumatology European Society
World Federation of Neurology
World Federation of Neurological Rehabilitation