Viranomaisia ja laitoksia

VIRANOMAISIA JA LAITOKSIA

Kotimaisia
FIMEA – Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus
KELA – Kansaneläkelaitos
Lääketietokeskus
Potilasvakuutuskeskus
THL – Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
TTL – Työterveyslaitos
Valvira – Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto
Ulkomaisia
WHO – World Health Organisation
National Institute of Health
National Institutes of Arthritis & Musculoskeletal and Skin Diseases (NIAMS)