Viranomaisia ja laitoksia

VIRANOMAISIA JA LAITOKSIA

Kotimaisia

FIMEA – Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus

KELA – Kansaneläkelaitos

Lääketietokeskus

Potilasvakuutuskeskus

THL – Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

TTL – Työterveyslaitos

Valvira – Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto

Suomen Osteogenesis Imperfecta -yhdistys ry
Ulkomaisia

WHO – World Health Organisation

National Institute of Health
National Institutes of Arthritis & Musculoskeletal and Skin Diseases (NIAMS)