Aiemmat lääkitys ja potilasohjeet

AIEMMAT LÄÄKITYS- JA POTILASOHJEET

Latentin tuberkuloosin (LTBI:n) aktivoituminen tuberkuloosiksi reumataudin hoidon aikana – HUS, 19.1.2012/Versio 2/Heikki Repo; Ritva Peltomaa