Aiemmat lääkitys ja potilasohjeet

AIEMMAT LÄÄKITYS- JA POTILASOHJEET

Latentin tuberkuloosin (LTBI:n) aktivoituminen tuberkuloosiksi reumataudin hoidon aikana – HUS, 19.1.2012/Versio 2/Heikki Repo; Ritva Peltomaa

Virusinfektioiden uudelleenaktivoituminen reumasairauksissa hoidon aikana 19011219.1.2012/Versio 2/Heikki Repo (heikki.repo@hus.fi); Ritva Peltomaa (ritva.peltomaa@hus.fi)