Euroopan reumajärjestöjen manifesti haastaa Euroopan parlamentin toimenpiteisiin – tuki- ja liikuntaelinsairaudet vaikuttavat joka viidenteen eurooppalaiseen

Reuma- ja tuki- ja liikuntaelinsairaudet koskettavat lähes jokaista EU:n kansalaista suoraan tai välillisesti. Reuma- ja muita tuki- ja liikuntaelinsairauksia on yli 200, ja ne vaikuttavat suoraan noin 120 miljoonaan eli joka viidenteen eurooppalaiseen. Fyysisten ja psyykkisten terveysvaikutusten lisäksi niillä on taloudellisia ja sosiaalisia vaikutuksia. Tuki- ja liikuntaelinsairauksia esiintyy kaikenikäisillä, myös lapsilla ja nuorilla aikuisilla. 

 

Reuma- ja muut tuki- ja liikuntasairaudet kuuluvat yleisimpiin, invalidisoivimpiin ja kuormittavimpiin kansantauteihin ja aiheuttavat ennenaikaista kuolleisuutta. Reumasairauksien aiheuttama tulehdus voi kiihdyttää muiden pitkäaikaissairauksien, kuten syövän, sydän- ja verisuonitautien, diabeteksen ja mielenterveysongelmien kehittymistä. Tule-sairaudet ovat myös yleisin fyysisen toimintakyvyn heikkenemisen aiheuttaja EU:ssa. Reuma- ja tule-sairauksien aiheuttaman taloudellisen taakan arvioidaankin olevan 240 miljardia euroa vuodessa EU:n alueella. 

 

Eurooppalaisten reumajärjestöjen kattojärjestö EULAR (European Alliance of Associations for Rheumatology) julkaisi eurooppalaisen manifestin (EULAR 2024–2029 European Manifesto) reuma- ja tule-sairausien terveydellisen ja sosioekonomisen taakan vähentämiseksi.  

 

Manifestin tavoitteena on muun muassa: 

  • -lisätä päättäjien ja eurooppalaisten tietoisuutta reuma- ja tule-sairauksiin liittyvistä vakavista riskeistä, kuten työ- ja toimintakyvyn menettämisestä, liitännäissairauksien ja lisääntyneen kuoleman riskeistä  
  • -edistää toimenpiteitä, jotka vähentäisivät reuma- ja tule-sairauksien hoidon ammattilaisten pitkäaikaista pulaa EU-alueella 
  • -pureutua reuma- ja tule-sairauksien elämäntapariskitekijöihin: edistää liikkuvaa elämäntapaa eri ikäryhmissä, tupakoinnin vähenemistä ja painonhallinnan keinoja 
  • -varmistaa riittävä tuki potilasjärjestöille, joilla on tärkeä rooli reuma- ja tule-sairauksiin liittyvän tiedon ja elämäntapaohjauksen levittämisessä 
  • -tukea reuma- ja tule-sairauksien lääkekehitystä Euroopassa 
  • -edistää mahdollisuuksia yksilölliset tarpeet huomioivaan opiskelu- ja työelämään 
  • -peräänkuuluttaa kunnianhimoista ja pitkäjänteistä tukea reuma- ja tule-sairauksien syiden ja hoidon tutkimukselle 

 

  • -Suomen Reumatologinen Yhdistys, Suomen Reumahoitajayhdistys ja Suomen Reumaliitto ovat yhdessä antaneet tukensa manifestille, ja vaikuttavat manifestin tavoitteiden edistämiseksi Euroopan parlamentissa kaudella 2024–2029. Manifestin tavoitteille ovat tukensa antaneet tähän mennessä suomalaiset europarlamentaarikot Petri Sarvamaa (kok) ja Sirpa Pietikäinen (kok). 

 

 

Voit tutustua manifestiin tarkemmin täältä (https://www.eular.org/eular-manifesto). 

 

Lisätietoja:  

 

Anne Kerola  

Suomen Reumatologisen Yhdistyksen varapuheenjohtaja  

anne.kerola@helsinki.fi  

 

Miia Niutanen  

Suomen Reumahoitajayhdistyksen puheenjohtaja 

 

Anu Uhtio  

Suomen Reumaliiton toiminnanjohtaja  

anu.uhtio@reumaliitto.fi