Kirje SRY:lle ja linkki vuosiraporttiin

Hyvät SRY:n jäsenet,

Työ Lasten ja aikuisten tulehduksellisten reumasairauksien rekisterin, Reumarekisterin, edistämiseksi jatkuu. Pilottivaiheen jälkeen reumarekisteri on jatkanut THL:n kumppanuusrekisterinä yhdessä kahdeksan muun rekisterin kanssa. Pitkäaikaisen laaturekisterityön edellytyksenä on kansallisen laaturekisterin lakisääteinen asema ja pysyvä rahoitus valtion budjetista. Odotamme kuitenkin edelleen Sosiaali- ja terveysministeriön vahvistusta asetukselle THL:n laaturekistereistä. 

 

Vuoden 2021 vuosiraportissa olemme tarkastelleet monitorointikattavuutta sairaanhoitopiireittäin väestöön suhteutettuna ja taudinaktiivisutta nivelreuman, spondyloartriittien ja lastenreuman osalta. Tulokset esimerkiksi nivelreuman ja lastenreuman taudinaktiivisuuden suhteen ovat ilahduttavia. Kertyvää laatutietoa tarvitaan jatkossakin, jotta hoidon tuloksia voidaan edelleen parantaa. Tavoitteena on myös kaventaa eroja hoidon saatavuudessa ja nostaa monitorointikattavuutta niissä keskuksissa, joissa monitorointi ei vielä kuulu rutiinitoimintaan.  

  

Kiitän lämpimästi SRY:n jäsenistöä yhteistyöstä ja aktiivisuudesta laaturekisterihankkeessa. Suosittelen tutustumaan huolellisesti vuosiraporttiin, joka on julkaistu SRY:n sivuilla. Raportista löydätte tarkempaa tietoa hankkeesta ja vuoden 2021 tuloksista.  

 

Linkki vuosiraporttiin: https://www.reumatologinenyhdistys.fi/app/uploads/2022/02/Vuosiraportti-2021-Reumarekisteri-050222.pdf 

Reumarekisterin ydinryhmän ja SRY:n hallituksen puolesta,

Laura Kuusalo