Reine ja Vilho Laineen rahaston apurahat nivelpsoriasistutkimukseen nyt haettavana. Apurahahaku päättyy 15.8.2023

Reine ja Vilho Laineen rahasto myöntää apurahoja nivelpsoriasista koskevaan lääketieteelliseen tutkimukseen. Rahaston apurahahaku päättyy 15.8.

Psoriasisliiton hallinnoimasta Reine ja Vilho Laineen rahastosta myönnetään apurahoja nivelpsoriasiksen hoitoa edistävään lääketieteelliseen tutkimukseen. Rahaston apurahojen haku on avattu 12.5. ja se päättyy 15.8. klo 15. Päätökset apurahoista vahvistetaan Psoriasisliiton hallituksen kokouksessa 25.9.

Tutkimusrahaston sääntöjen mukaan rahastosta voidaan myöntää apurahoja seuraaviin tutkimuskohteisiin:

  • nivelpsoriasiksen varhainen toteaminen,
  • hoidon vaikuttavuuden arviointi,
  • eri hoitovaihtoehtojen vertaileva tutkimus,
  • hoidon vaikutus liitännäissairauksiin,
  • hoidon vaikuttavuuden arviointi esimerkiksi elämänlaatuun ja työ- ja toimintakykyyn sekä
  • sairauden tunnettuuden kasvu perusterveydenhuollossa.

Rahastosta myönnetään apurahoja erityisesti nuoremmille tutkijoille tai työryhmille esimerkiksi terveydenhuollon kanssa tehtävään yhteistyöhön. Apuraha myönnetään hakemuksen ja tutkimussuunnitelman perusteella. Suunnitelmasta on tultava konkreettisesti esiin, miten tutkimus edistää nivelpsoriasista sairastavien hoitoa.

Apurahojen suuruus vaihtelee muutamasta tuhannesta 10 000 euroon tutkimussuunnitelman sisällöstä riippuen. Tutkimussuunnitelmien laatua arvioi asiantuntijaryhmä, johon kuuluvat reumatologit Dan Nordström ja Heikki Valleala HUSista ja Laura Kuusalo TYKSistä.

Apurahaa haetaan verkkolomakkeella, jonka liitteeksi lähetetään tutkimussuunnitelma ja -aikataulu, hakijan ansioluettelo sekä halutessa tutkimuksen ohjaajan suositus tai lausunto. Hakulomakkeeseen pääset tästä linkistä!

Jätä hakemuksesi 15.8.2023 klo 15 mennessä.

Reine ja Vilho Laineen rahasto on perustettu testamenttilahjoituksen turvin. Nivelpsoriasiksen hoitoa edistävän lääketieteellisen tutkimuksen tukeminen oli testamentin laatijoiden yksiselitteinen tahto.

Lisätiedot apurahojen hausta ja tutkimusrahastosta:

Sonja Bäckman, toiminnanjohtajap. 040 827 2106, sonja.backman@psori.fi