Reumadiagnoosien validoinnista on tehty suositus

Suomen Reumatologisen Yhdistyksen ja valtakunnallisen Reumasairauksien koordinaatiokeskuksen nimeämä työryhmä on laatinut suosituksen reumasairauksien diagnoosikoodien käytöstä. Suosituksen tavoitteena on yhdenmukaistaa kirjauskäytäntöjä, jotta valtakunnallisiin rekistereihin kertyvä tieto olisi täsmällisempää ja paremmin hyödynnettävissä tieteelliseen tutkimukseen ja terveydenhuollon toiminnan seurantaan. Linkit tiivistelmään ja taustamuistioon