Reumarekisteri nimetty asetuksella yhdeksi THL:n kansallisista laaturekistereistä.