Reumatautien tutkimussäätiö sulautuu osaksi Suomen Lääketieteen Säätiötä

SUOMEN LÄÄKETIETEEN SÄÄTIÖ
Tiedote

Reumatautien tutkimussäätiö sulautuu osaksi Suomen Lääketieteen Säätiötä
Suomen Lääketieteen Säätiön alle perustettava uusi Reumatautien tutkimusrahasto
jatkaa Reumatautien tutkimussäätiön pitkää ja ansiokasta työtä reumatautien
hoidon ja tutkimuksen edistämiseksi Suomessa.

Reumatautien tutkimussäätiö on edistänyt kotimaista reumatautien tieteellistä tutkimusta jo
vuodesta 1974 lähtien. Tutkimussäätiön keskeinen toimintamuoto Suomen Lääketieteen Säätiön
tapaan on ollut apurahojen kautta tukea vaikuttavaa tieteellistä lääketieteen tutkimusta. Tuen
kohteena ovat olleet erityisesti nuoret tutkijat.

”Säätiöiden toimintojen samankaltaisuuksien vuoksi Suomen Lääketieteen Säätiö on mitä
luontevin uusi koti Reumatautien tutkimussäätiön edistämälle työlle. Sulautumisessa
tutkimussäätiön alkuperäinen tarkoitus säilyy, mutta kahden erillisen säätiön sijaan yhden säätiön
kautta tapahtuva toiminta mahdollistaa niin tehokkuuden kuin vaikuttavuuden kasvattamisen”,

Reumatautien tutkimussäätiön hallituksen puheenjohtaja Kari Varkila sanoo.

Reumatautien tutkimussäätiön nykyisistä rahastoista, Suomen Reumatologisen Yhdistyksen
rahastosta, Professorien Laine ja Vainion rahastosta sekä Hanna Järvelä-Ilkan rahastosta,
muodostetaan Suomen Lääketieteen Säätiön alaisuuteen uusi Reumatautien tutkimusrahasto.

”Sulautuminen tehostaa varojen kokonaiskäyttöä, kun lääketieteen eri osa-alueita tuetaan yhdestä
säätiöstä kokonaisharkintaan pohjautuen sen sijaan, että avustusta jaettaisiin samalle kohteelle
kahdesta eri säätiöstä mahdollisesti jopa toisistaan tietämättä. Avustustoimintaan käytettävien
kokonaisvarojen määrä kasvaa myös sitä kautta, kun hallinnointikulujen suhteellinen osuus
pienenee”, Varkila sanoo.

Uusi luku pitkässä historiassa

Reumatautien tutkimussäätiön historia ulottuu vuoteen 1946, jolloin Heinolaan perustettiin koko
maata palveleva reumasairaala. Professori Veikko Laineen johdolla sairaalasta kehittyi nopeasti
kaikenlaisten reuma- ja tukielinsairauksien hoito- ja kuntoutussairaala. Sairaalassa tutkittiin myös
alusta lähtien reumasairauksien syitä, kehitettiin hoitomuotoja ja koulutettiin reumalääkäreitä.

Vuonna 1974 Heinolan reumasairaalan toimesta perustettiin siitä erillinen Reumatautien
tutkimussäätiö tukemaan reumatautien tutkimusta ja väitöskirjatyötä. Reumasäätiö sijoitti
tarvittavan alkupääoman, ja tutkimussäätiö sai lisää pääomaa sekä professori Veikko Laineen
että Kauko Vainion merkkipäivien yhteydessä suoritetuista keräyksistä.

Sittemmin tutkimussäätiö on tukenut alan tutkimusta jakamalla vuosittain apurahoja. Vuosien
2011–2023 aikana apurahoina 260 000 euroa yhteensä 85 apurahan hakijalle.

”Toivotan Reumatautien tutkimusrahaston lämpimästi tervetulleeksi Suomen Lääketieteen Säätiön
sateenvarjon alle. Reumatautien tutkimussäätiön viisikymmentä vuotta sitten käynnistynyt työ ja
pitkä historia saa jatkoa uudessa osoitteessa, mutta samoja vaikuttavia periaatteita noudattaen –
tukemalla vastuullisesti tieteellistä tutkimusta annamme tutkijoille mahdollisuuden muuttaa
maailmaa”, sanoo Suomen Lääketieteen Säätiön hallituksen puheenjohtaja Katriina AaltoSetälä.

Reumataudit koskettavat suomalaisia

Reumatauteja on useita, ja niitä ryhmitellään monin eri tavoin. Perinteinen tapa on jakaa taudit
tuki- ja liikuntaelinten sairauksiin sekä systeemisiin reumasairauksiin.

Tieteellisellä tutkimuksella on ollut reumatautien kokonaiskuvassa valtava vaikutus. Tutkimuksen
myötä vaikeavammaisuus ja invalidisoituminen on harvinaista ja nivelet säilyvät paremmin.
Reumaleikkausten määrä on myös vähentynyt nopean lääkekehityksen vuoksi. Positiivinen
vaikutus sairastuneen ihmisen toimintakykyyn on merkittävä.

Tutkimuksella on kuitenkin vielä paljon tehtävää. Reumatautien tutkimuksen yksi tärkeimmistä
tavoitteista on mahdollistaa yksilöllisesti räätälöity lääkehoito.

”Oikeanlaisen hoidon aloittaminen kullekin potilaalle sopivalla tavalla taudin mahdollisimman
varhaisessa vaiheessa on päämäärä, jota kohti alan tutkimus määrätietoisesti ponnistelee – nyt
Reumatautien tutkimusrahaston tukemana”, Varkila sanoo.

Lisätiedot

Kari Varkila, Reumatautien tutkimussäätiön hallituksen puheenjohtaja
p. 040 834 2032
e. kari.varkila@gmail.com
Katriina Aalto-Setälä, Suomen Lääketieteen Säätiön hallituksen puheenjohtaja
p. 040 5829 567
e. katriina.aalto-setala@tuni.fi