Reumatautien tutkimussäätiön apuraha. Hakuaika 28.11.21 asti.

Reumatautien tutkimussäätiön (RTTS) päämääränä on reumatautien tieteellisen tutkimuksen tukeminen ja edistäminen. Säätiö jakaa vuonna 2022 apurahoja yhteensä 20.000 € ja ne suunnataan ensisijaisesti nuorille tutkijoille väitöskirjatöihin. Rahoituksella voidaan tukea reumatologiaa koskettavaa kliinistä, translationaalista ja perustutkimusta. Lisäksi pyritään huomioimaan hakijoiden saama muu rahoitus, ja pääsääntöisesti RTTS:n apurahaa ei myönnetä kahtena vuotena peräkkäin.Hakemukseen tulee sisältyä tutkimussuunnitelma (max 2 sivua), josta käyvät ilmi myös talousarvio ja tutkimukselle aiemmin myönnetty rahoitus, lyhyt tiivistelmä (max 20 riviä) ja hakijan CV.Apurahahakemukset lähetetään Suomen Reumatologisen Yhdistyksen hallituksen jäsenelle Johanna Huhtakankaalle sähköisesti johanna.huhtakangas@fimnet.fi 28.11.21 klo 24 mennessä.SRY:n hallituksen valtuuttamana Apurahavaliokunta tekee esityksen apurahan saajista, ja Reumatautien Tutkimussäätiön hallitus päättää sen jälkeen apurahoista. Apurahat jaetaan SRY:n vuosikokouksen illallisella Tampereella torstaina 27.1.2022. Apurahan saajat on vapautettu apurahan jakopäivän osallistumismaksusta.SRY:n hallituksen valtuuttama Apurahavaliokunta