Reumatautien tutkimussäätiön apuraha

Reumatautien tutkimussäätiön päämääränä on reumatautien tieteellisen tutkimuksen tukeminen ja
edistäminen. Säätiö on varannut tilinpäätöksestään 20.000 € ja se suunnataan ensisijaisesti nuorille
tutkijoille väitöskirjatöihin. Rahoituksella voidaan tukea niin kliinistä, translationaalista tai
perustutkimusta, jonka aihe koskettaa reumatologiaa. Lisäksi pyritään huomioimaan hakijoiden saama
muu rahoitus.
Hakemukseen toivotaan sisältyvän lyhyt tiivistelmä (max 20 riviä) sekä tutkimussuunnitelma, josta
käy ilmi talousarvio ja tutkimukselle aiemmin myönnetty rahoitus (max 2 sivua) ja hakijan CV.

Apurahahakemukset lähetetään Suomen Reumatologisen Yhdistyksen hallituksen jäsenelle Johanna
Huhtakankaalle sähköisesti johanna.huhtakangas@fimnet.fi 9.12.2018 klo 24 mennessä. SRY:n
hallituksen valtuuttamana apurahavaliokunta tekee esityksen apurahan saajista ja Reumatautien
Tutkimussäätiön hallitus tekee lopullisen päätöksen vuoden loppuun mennessä. Apurahat jaetaan
SRY:n vuosikokouksen illallisella Tampereella 24.1.2019. Apurahan saaja on vapautettu apurahan
jakopäivän osallistumismaksusta.

SRY:n hallituksen valtuuttama apurahavaliokunta