Reumatautien tutkimussäätiön apuraha

Reumatautien tutkimussäätiön apurahat

Reumatautien tutkimussäätiön (RTTS) päämääränä on reumatautien tieteellisen tutkimuksen tukeminen ja edistäminen. Säätiö jakaa tänäkin vuonna apurahoja yhteensä 20.000 € ja ne suunnataan ensisijaisesti nuorille tutkijoille väitöskirjatöihin. Rahoituksella voidaan tukea niin kliinistä, translationaalista kuin perustutkimustakin, jonka aihe koskettaa reumatologiaa. Lisäksi pyritään huomioimaan hakijoiden saama muu rahoitus, ja pääsääntöisesti RTTS:n apurahaa ei myönnetä kahtena vuotena peräkkäin.

Hakemukseen tulee sisältyä tutkimussuunnitelma (max 2 sivua), josta käyvät ilmi myös talousarvio ja tutkimukselle aiemmin myönnetty rahoitus, lyhyt tiivistelmä (max 20 riviä) ja hakijan CV.

Apurahahakemukset lähetetään Suomen Reumatologisen Yhdistyksen hallituksen jäsenelle Johanna Huhtakankaalle sähköisesti (johanna.huhtakangas@fimnet.fi) 22.11.20 klo 24 mennessä.
SRY:n hallituksen valtuuttamana Apurahavaliokunta tekee esityksen apurahan saajista, ja Reumatautien Tutkimussäätiön hallitus päättää apurahoista vuoden loppuun mennessä. Apurahat jaetaan SRY:n vuosikokouksen illallisella Turussa torstaina 28.1.2021. Apurahan saajat on vapautettu apurahan jakopäivän osallistumismaksusta. Jos SRY kokous muuttuu virtuaaliseksi koronatilanteen vuoksi, niin apurahan jako tapahtuu erikseen sovitulla tavalla.

SRY:n hallituksen valtuuttama Apurahavaliokunta