Reumatautien tutkimussäätiön apurahat

Reumatautien tutkimussäätiön (RTTS) päämääränä on reumatautien tieteellisen tutkimuksen tukeminen ja edistäminen. Säätiö jakaa tänäkin vuonna apurahoja yhteensä 20.000 € ja ne suunnataan ensisijaisesti nuorille tutkijoille väitöskirjatöihin. Rahoituksella voidaan tukea niin kliinistä, translationaalista kuin perustutkimustakin, jonka aihe koskettaa reumatologiaa. Lisäksi pyritään huomioimaan hakijoiden saama muu rahoitus, ja pääsääntöisesti RTTS:n apurahaa ei myönnetä kahtena vuotena peräkkäin.

Hakemukseen tulee sisältyä tutkimussuunnitelma (max 2 sivua), josta käyvät ilmi myös talousarvio ja tutkimukselle aiemmin myönnetty rahoitus, lyhyt tiivistelmä (max 20 riviä) ja hakijan CV.

Apurahahakemukset lähetetään Suomen Reumatologisen Yhdistyksen hallituksen jäsenelle Johanna Huhtakankaalle sähköisesti johanna.huhtakangas@fimnet.fi 30.11.2019 klo 24 mennessä.
SRY:n hallituksen valtuuttamana Apurahavaliokunta tekee esityksen apurahan saajista, ja Reumatautien Tutkimussäätiön hallitus päättää apurahoista vuoden loppuun mennessä. Apurahat jaetaan SRY:n vuosikokouksen illallisella Helsingissä torstaina 30.1.2020. Apurahan saajat on vapautettu apurahan jakopäivän osallistumismaksusta.

SRY:n hallituksen valtuuttama Apurahavaliokunta