Reumatautien tutkimussäätiön vuoden 2023 apurahojen hakuaika alkaa. Hakuaika 25.11.22 mennessä.

Reumatautien tutkimussäätiön vuoden 2023 apurahojen hakuaika alkaa

Reumatautien tutkimussäätiö (RTTS) tukee ja edistää reumatautien tieteellistä tutkimusta. Säätiö on päättänyt jakaa myös vuonna 2023 apurahoja yhteensä 20.000 € ja ne suunnataan ensisijaisesti nuorille tutkijoille väitöskirjatöihin. Apurahoilla voidaan tukea reumatologiaa koskettavaa kliinistä, translationaalista ja perustutkimusta. Lisäksi pyritään huomioimaan hakijoiden saama muu rahoitus, ja pääsääntöisesti RTTS:n apurahaa ei myönnetä kahtena vuotena peräkkäin.

RTTS tekee apurahojen haku- ja myöntämisprosessissa tiivistä yhteistyötä Suomen Reumatologisen Yhdistyksen (SRY) kanssa. Haku julkistetaan RTTS:n verkkosivuilla (www.reumatautientutkimussaatio.fi) ja SRY:n verkkosivuilla (www.reumatologinenyhdistys.fi) Hakemukseesi tulee sisältyä tutkimussuunnitelma (enintään 2 sivua), josta käyvät ilmi myös talousarvio ja tutkimukselle aiemmin myönnetty rahoitus, lyhyt tiivistelmä (enintään 20 riviä) ja liitteenä hakijan CV ja suostumus nimensä julkistamiseen RTTS:n ja SRY:n verkkosivuilla, jos hänelle myönnetään apuraha. Noin pari vuotta apurahan saamisen jälkeen RTTS pyytää erikseen apurahan saajilta tutkimuksesta ja sen keskeisistä tuloksista lyhyen referaatin, jonka RTTS voi julkaista omilla verkkosivuillaan.

Apurahahakemukset lähetetään Suomen Reumatologisen Yhdistyksen hallituksen jäsenelle Johanna Huhtakankaalle sähköisesti johanna.huhtakangas@fimnet.fi 25.11.2022 klo 24 mennessä.

SRY:n hallituksen valtuuttamana Apurahavaliokunta tekee esityksen apurahan saajista, ja Reumatautien Tutkimussäätiön hallitus päättää sen jälkeen apurahoista. Apurahat jaetaan SRY:n vuosikokouksen illallisella Helsingissä 26.1.2023. Apurahan saajat on vapautettu apurahan jakopäivän osallistumismaksusta.

 

RTTS:n ja SRY:n hallituksien valtuuttama Apurahavaliokunta