Reumatautien tutkimussäätiön vuoden 2024 apurahojen hakuaika alkaa. Deadline 26.11.23

 

Reumatautien tutkimussäätiön vuoden 2024 apurahojen hakuaika alkaa

Reumatautien tutkimussäätiö (RTTS) tukee ja edistää reumatautien tieteellistä tutkimusta. Säätiö on päättänyt jakaa myös vuonna 2024 apurahoja yhteensä 20.000 € ja ne suunnataan ensisijaisesti nuorille tutkijoille väitöskirjatöihin. Apurahoilla voidaan tukea reumatologiaa koskettavaa kliinistä, translationaalista ja perustutkimusta. Lisäksi pyritään huomioimaan hakijoiden saama muu rahoitus, ja pääsääntöisesti RTTS:n apurahaa ei myönnetä kahtena vuotena peräkkäin.

RTTS tekee apurahojen haku- ja myöntämisprosessissa tiivistä yhteistyötä Suomen Reumatologisen Yhdistyksen (SRY) kanssa. Haku julkistetaan RTTS:n verkkosivuilla (www.reumatautientutkimussaatio.fi) ja  SRY:n verkkosivuilla (www.reumatologinenyhdistys.fi).

Hakemukseesi tulee sisältyä tutkimussuunnitelma (enintään 2 sivua), josta käyvät ilmi myös talousarvio ja tutkimukselle aiemmin myönnetty rahoitus, lyhyt tiivistelmä (enintään 20 riviä) ja hakijan CV ml. hakijan yhteystiedot (sähköpostiosoite ja puhelinnumero). Hakijan on syytä myös mainita hakemuksessaan suostumuksestaan nimensä julkistamiseen RTTS:n ja SRY:n verkkosivuilla, jos hänelle myönnetään apuraha. Apurahojen saajien tulee myös varautua tekemään tutkimuksestaan ja sen keskeisistä tuloksista lyhyen referaatin, jonka RTTS voi julkaista omilla verkkosivuillaan.

Apurahahakemukset lähetetään Suomen Reumatologisen Yhdistyksen sihteerille Johanna Paltalle (sähköisesti sihteeri@reumatologinenyhdistys.fi) 26.11.2023 klo 24 mennessä.

SRY:n hallituksen valtuuttamana Apurahavaliokunta tekee esityksen apurahan saajista, ja Reumatautien Tutkimussäätiön hallitus päättää sen jälkeen apurahoista. Apurahat jaetaan SRY:n vuosikokouksen illallisella Tampereella 25.1.2024. Apurahan saajat on vapautettu apurahan jakopäivän osallistumismaksusta.

 

RTTS:n ja SRY:n hallituksien valtuuttama Apurahavaliokunta