Skandinaavisen Reumatologisen Yhdistyksen tutkimusapuraha haettavissa 23.12.22 mennessä

Skandinaavinen Reumatologinen Yhdistys jakaa 100 000 NOK apurahan Kööpenhaminassa 23-26.8.23 pidettävässä skandinaavisessa reumatologisessa kongressissa (SCR) yhdelle lasten tai aikuisten reumatologille tai reumatutkijalle jokaisessa Pohjoismaassa. Apuraha voidaan myöntää väitelleelle, tiedettä edistävälle, mutta ei vielä professoritason henkilölle, joka tekee perus- tai kliinistä tutkimusta. Apurahaa hakevan henkilön tulee olla Suomen Reumatologisen Yhdistyksen jäsen. Apurahan saajan tulee osallistua SCR-kongressiin paikan päällä. SCR maksaa apurahan saajan ilmoittautumiskulut.

Hakemukseesi tulee sisältyä tutkimussuunnitelma (enintään 2 sivua), jossa kuvataan hakijan tekemän tutkimuksen pääkohdat ja tulevat suuntaviivat, sekä hakemuksen liitteenä CV ja julkaisuluettelo sekä suostumus nimensä julkistamiseen SRY:n verkkosivuilla, jos hänelle myönnetään apuraha. Hakemus pyydetään kohteliaimmin lähettämään Suomen Reumatologisen Yhdistyksen apurahavaliokunnalle osoitteeseen johanna.huhtakangas@fimnet.fi 23.12.2022 klo 24.00 mennessä. SRY:n hallitus tekee päätöksen apurahan saajasta apurahavaliokuntaa kuultuaan. Apurahan saaja julkaistaan Suomen Reumatologisen Yhdistyksen vuoksikokouksen illallisella Helsingissä 26.1.23. Apurahan saaja on vapautettu tuon päivän osallistumismaksusta.