SRY:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään etäkokouksena Teamsissa 27.1.2022 klo 16:00.

Alla linkki kokoukseen (kopioi tarvittaessa koko pitkä linkki selaimeen).

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZWQ5ZGQ1ODQtZDAzMy00OGFkLWJiOTMtOGM0MTY0ODM3YzM0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220fb6e7b2-384b-446c-aa23-50702978b6dc%22%2c%22Oid%22%3a%22b7daa9ae-f792-4d64-a14d-a3bba0f249f1%22%7d

Toivomme mahdollisimman monen jäsenistöstä pääsevän mukaan. Tilinpäätös ja toimintakertomus ovat nähtävillä reumatologisen yhdistyksen kotisivujen jäsenosiossa kohdassa muut pöytäkirjat ja liitteet.