Vuosikokoukseen kaivataan abstrakteja! Vuosikokousohjelma lisätty myös koulutuskalenteriin, liitteenä myös alla.

Call for research abstracts and patient cases

Seuraava SRY:n vuosikokous pidetään Turussa 28.1.-29.1.2021. Perinteisesti jäsenistön esittämät omat abstraktit ovat oleellinen ja mielenkiintoinen, dynaaminen osa vuosikokouksen ohjelmaa. Niinpä toivomme taas aktiivisuuttanne abstraktien lähettämiseen vuosikokousta varten.

Abstraktien toivotaan käsittelevän uusimpia suomalaisia tutkimustuloksia reumatologian alalta. Lisäksi toivotaan lähetettäväksi abstrakteja mielenkiintoisista potilastapauksista. SRY:n hallitus valitsee suullisesti kokouksessa esitettävät tutkimusabstraktit ja potilastapaukset. Abstraktin voi esittää joko paikan päällä tai etänä ja esityksen voi pitää suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Etänä esitettävät abstraktit tulisi nauhoittaa etukäteen kongressitoimiston ohjeiden mukaisesti ja esittäjän tulee olla linjoilla esityksen jälkeen vastaamassa mahdollisiin kysymyksiin. Paras potilastapaus palkitaan kunniakirjalla.

Kokoukseen tarjotusta esityksestä tulee tehdä word-pohjainen abstrakti, jonka merkkimäärä saa olla korkeintaan 3500 (sisältäen otsikon ja kirjoittajat).

Vuosikokousohjelma SRY Vuosikokous 2021

Abstraktit lähetetään yhdistyksen sihteerille 20.12.2020 mennessä sähköpostiosoitteella:
sihteeri@reumatologinenyhdistys.fi.

SRY:n hallitus