Erikoislääkärikoulutus

REUMATOLOGIAN ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUS

Erikoislääkärin tutkinnon yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa voi suorittaa henkilö, joka on saanut Suomessa oikeuden tai luvan harjoittaa lääkärinammattia. Erikoistumaan lähtiessä pitää tehdä tiedekuntaan hakemus päästä yliopisto-opiskelijaksi erikoislääkärin tutkinnon suorittamista varten.

Mahdollisimman pian on myös sovittava tapaamisesta oman yliopiston koulutusohjelman vastuuhenkilön kanssa henkilökohtaisen koulutussuunnitelman laatimiseksi.

Vastuuhenkilöt ovat:

Helsingin yliopisto: professori Kari Eklund
Itä-Suomen yliopisto: dosentti Oili Kaipiainen-Seppänen
Oulun yliopisto: LT, apulaisylilääkäri Anna Karjalainen
Tampereen yliopisto: dosentti Pia Isomäki
Turun yliopisto: dosentti Laura Pirilä

Hakulomake koulutukseen ja lisätietoa löytyy kunkin tiedekunnan nettisivuilta:

Helsingin yliopisto
Itä-Suomen yliopisto
Oulun yliopisto
Tampereen yliopisto
Turun yliopisto

Koulutusohjelmana reumatologia

Reumatologian erikoislääkärikoulutus jakautuu runkokoulutukseen ja eriytyvään koulutukseen, joiden yhteispituus on 6 vuotta. Koulutuksesta vähintään puolet tulee suorittaa yliopistosairaalan ulkopuolella. Erikoistuvien valinnat koulutusvirkoihin suoritetaan vastuuhenkilön toimesta yliopistollisessa sairaalassa tai vastuuhenkilön kanssa käydyn neuvottelun perusteella koulutussopimuksen saaneessa keskussairaalassa. Koulutettavalle laaditaan henkilökohtainen koulutussuunnitelma, jonka toteutuminen kirjataan lokikirjaan. Ohjelman päätyttyä ja valtakunnallisen erikoislääkäritutkinnon suoritettuaan koulutettava saa reumatologian erikoislääkärin oikeudet.

Koulutuksen rakenne

1. Käytännön palvelun suorittaminen

– Perusterveydenhuollon palvelu 9 kk: terveyskeskuspalvelu.
– Runkokoulutus 1 v 3 kk: kliinistä palvelua päätoimisessa sairaalalääkärin virassa.
– Eriytyvä koulutus 4 v: tästä ajasta 12 kk tulee suorittaa yo-sairaalan ulkopuolella.

2. Toimipaikkakoulutus

Säännöllisiä ohjattuja koulutustilaisuuksia.

3. Teoreettinen kurssimuotoinen koulutus ja johtamiskoulutus

Teoreettista kurssimuotoista koulutusta (reumatologian erikoisalan opintoja ja hallinto- ja johtamiskoulutusta) sekä esim. yliopistojen järjestämiä kursseja, Suomen Reumatologisen Yhdistyksen koulutustilaisuuksia ja kansainvälisten kongressien yhteydessä järjestettäviä kursseja.

Johtamiskoulutus sisältyy erikoistumiskoulutukseen kaikilla opinto-oikeuden 1.8.2009 alkaen saaneilla.

4. Koulutuksen arviointi

Henkilökohtainen koulutussuunnitelma ja lokikirja. Henkilökohtainen ohjaaja.

5. Valtakunnallinen kuulustelu

Valtakunnallinen erikoislääkärikuulustelu järjestetään kolme kertaa vuodessa.