Erikoistumispaikat

ERIKOISTUMISPAIKAT

Varsinaisia erikoistumisvirkoja on lähinnä vain yliopistosairaaloissa:

Helsinki
Kuopio
Oulu
Tampere
Turku

Keskussairaaloissa harvoin on omia jatkuvasti käytettävissä olevia erikoistumisvirkoja. Sen sijaan monissa on mahdollista saada määräaikaisesti käyttöön erikoistuvan lääkärin virka tai käyttää avoimia virkoja ja vuosilomasijaisuuksia erikoistuvien kouluttamiseen. Suuri osa alalle erikoistuvista ei ehdi koko koulutusaikana saamaan varsinaista nimitystä virkaan, vaan koko erikoistuminen saattaa tapahtua jatkuvia sijaisuuksia hoitaen.