yhteistyökumppanuus

KANNATUSJÄSENYYS JA YHTEISTYÖKUMPPANUUS

Suomen Reumatologisen Yhdistyksen kannatusjäsenyyttä voi hakea yhdistyksen hallitukselta. Kannatusjäsenmaksu on 1.000 €/vuosi ja siihen sisältyy oikeus tulla näytteilleasettajaksi yhdistyksen kokousten yhteydessä pidettävään näyttelyyn. Kannatusjäsenten aloitteet ovat myös etusijalla kokousten yhteydessä järjestettävien satelliittisymposiumien valinnoissa. Valintoja pyritään tekemään tasapuolisesti eri jäsenten hakemusten perusteella vaihdellen kokousaikoja ja -päiviä hakijoiden kesken eri vuosina.

Näyttelymaksu määräytyy kokouskuluista, jotka muodostuvat kokouspaketeista (tilavuokrat, lounaat, väliaikatarjoilut, mahdolliset kuljetukset kokouspaikan ja yöpymispaikan välillä) reumatologeille ja näytteilleasettajille (2 henkilöä/yritys) x 2 päivää, illallinen osallistujille ja näytteilleasettajista 2 henkilöä/yritys, luennoijien matka- ja majoituskulut, mahdollinen painomateriaali ja kokousta järjestävän toimiston palkkiot. Näyttelyn järjestäjiltä kaksi edustajaa kuuluu näyttelymaksuun ja muista maksetaan kulut/pv eli lounaat ja väliaikatarjoilut. Maksun suuruus riippuu kokouspaikasta. Kustannukset jaetaan näytteilleasettajien kesken. SRY:n kokousten yhteydessä kannatusjäsenten lisäksi näyttelyyn voivat osallistua muutkin yritykset, jos kokouspaikan näyttelytilat ovat sen sallineet. Hallituksen päätöksen mukaan näytteilleasettaja, joka tulee satunnaisesti kokouksiimme eikä ole kannatusjäsen, maksaa näyttelypaikan koosta riippuen 700-1400 € enemmän kuin kannatusjäsenet. SRY:llä on kaksi tai kolme kokousta vuosittain. Joka toinen vuosi pidetään pohjoismainen kokous ja silloin Suomessa ei ole kokousta paitsi 10 vuoden välein.

Kannatusjäsenillä on myös oikeus ilmoittaa koulutuksista SRY:n kotisivujen koulutuskalenterissa (ilmoituksen sihteeri@reumatologinenyhdistys.fi)

Kokousten järjestäjänä toimii Kokouspalvelu ELEN.