Käynnissä olevat tutkimukset

-Mahdollisuus osallistua rekisteritutkimukseen Kehitys reumapotilaiden lääkehoidossa, kuntoutusresurssien käytössä, liitännäissairauksien esiintymisessä, työ- ja toimintakyvyttömyyden ja kuoleman riskissä sekä näihin liittyvät yhteiskunnalliset kustannusmuutokset Suomessa vuosina 2000–2018 (2.6.2019)

-Fibromyalgia tutkimus, Risto Isomeri (ks. yst. liite, 9.9.2020)

-Projektin nimi: Fyysinen kunto, ravitsemus ja elämänlaatu lasten kroonisissa tulehdustaudeissa – Lastenreuma ja IBD (Kunto 2017)

Keskeinen tutkimusryhmä: väitöskirjatutkija Ll lastenlääkäri Kati Räsänen, lastennefrologi ja – gastroenterologi dos LT Pekka Arikoski ja lastenreumatologi dos LT Eija Piippo-Savolainen (9.9.2020)

-Lastenreuman taudinaktiivisuuden kliinisten arviointityökalujen kehittäminen ( ks. yst. liite 13.9.2020)

-Kehitys reumasairauksien ilmaantuvuudessa, reumapotilaiden lääkehoidossa, kuntoutusresurssien käytössä, liitännäissairauksien esiintymisessä, työ- ja toimintakyvyttömyyden ja kuoleman riskissä sekä näihin liittyvät yhteiskunnalliset kustannusmuutokset Suomessa vuodesta 2000 vuoteen 2018-2019 sekä vuosina 2000-2014 reumalääkityksen 202-erityiskorvattavuuden saaneiden reumapotilaiden riski saada COVID-19-infektio taustaväestöön verrattuna (25.9.2020) SRYlle_TUTKSUUNN

ROB-FIN2020 rekisteritutkimus