Käynnissä olevat tutkimukset

Mahdollisuus osallistua rekisteritutkimukseen Kehitys reumapotilaiden lääkehoidossa, kuntoutusresurssien käytössä, liitännäissairauksien esiinty-misessä, työ- ja toimintakyvyttömyyden ja kuoleman riskissä sekä näihin liittyvät yhteiskunnalliset kustannusmuutokset Suomessa vuosina 2000–2018 (2.6.2019)