BCB

BCB Aikuisten diagnoosien kirjaus SRY rek kok 071021

BCB lastenreuma diagnoosien kirjaus SRY rek kok 071021

BCB-rekisterin toiminta

 

Potilas kirjataan lähetettä käsiteltäessä järjestelmään ajanvarausdiagnoosin perusteella
Potilas kirjautuu ennen vastaanottoa ohjelmaan kotona omalla tietokoneella tai älypuhelimella
Potilas täyttää sähköisen haastattelulomakkeen, jolla saadaan oire- ja toimintakykytiedot reumadiagnoosin mukaisesti tallennetuksi järjestelmään (potilaan kokonaisarvio –VAS, kipu-VAS, 15D, HAQ tai BASDAI ja BASFI)
Lääkäri näkee potilaan e.m. tiedot jo ennen vastaanoton alkua

Lääkärin osuus
Ensimmäisellä käynnillä reumadiagnoosi ja –vuosi, sopimuksen mukaan myös hoitaja voi täyttää taustatietoja
Arat ja turvonneet nivelet, lääkärin arvio sairauden aktiivisuudesta (VAS), CRP, muut relevantit statustiedot, selkärankareumapotilaan status
Näistä järjestelmä laskee aktiviteetti-indeksin (DAS28 tai ASDAS)
Reumalääkitys alasvetovalikosta, jatkossa tulee integraation kautta
Muut sairaudet merkitään diagnoosikohtaan (kopioituu seuraaville käynneille)
Sairaskertomusmerkintä voidaan generoida rekisterimerkintöjen perusteella ja täydentää käsin tai sanelemalla
Yhteenvetotiedot saadaan näkyviin hoitojanalla