GoTreatIT

GTI Aikuisten diagnoosien kirjaus SRY rek kok 071021

GTI Lastenreuma diagnoosien kirjaaminen SRY rek kok 071021

GTI käyttöopas lapset 080424 JK LH

GoTreatIT toimii näin

 

1. Potilas kirjataan lähetettä käsiteltäessä järjestelmään
• Valitaan työdiagnoosin mukainen kysely (nivelreuma, selkärankareuma, nivelpsoriaasi, standard)

2. Potilas kirjautuu ennen vastaanottoa ohjelmaan vastaanoton odotustilan kosketusnäytöllä tai kotona omalla tietokoneella tai älypuhelimella
• Potilas täyttää työdiagnoosin mukaisen sähköisen haastattelulomakkeen, jolla saadaan oire-, toimintakyky-, psyykkinen, demografinen ja elämäntapatieto tallennetuksi järjestelmään:
• kipu-VAS, potilaan kokonaisarvio, HAQ, RAPID3
• pituus, paino (joista järjestelmä laskee BMI:n), koulutusvuodet, tupakointi, liikunta, alkoholi audit-C, uni, stressin sieto

• selkärankareumakyselyssä BASDAI, BASFI, selkäkipu, aamujäykkyys
• nivelpsoriaasissa DLQI

3. Lääkäri näkee ennen vastaanottoa e.m. tiedot, mm. kipeät paikat, toimintakyvyn ym.
• Näin reumarekisteri helpottaa anamneesin ottoa ja potilaan arviointia

4. Lääkärin osuus GoTreatIT:ssa
• Arat nivelet (yhteenlasku automaattisesti)
• Turvonneet nivelet (yhteenlasku automaattisesti)
• Lääkärin kokonaisarvio reumasairauden vaikeudesta VAS 0-100 mm
• Lasko ja CRP

• Spondyloartropatioissa selän liikkuvuusmittaukset ja Leed enthesitis index

Ensimmäisellä käynnillä kruksataan oirekuvaa vastaava luokittelukriteeritaulukko, joka helpottaa diagnoosia
Taulukkoon kirjataan oireiden alkukuukausi.

Järjestelmä laskee automaattisesti aktiviteetti-indeksit DAS28, DAPSA, CDAI

5. Lääkäri tai hoitaja tai sihteeri sanelun perusteella
• Reumalääkitys alasvetovalikosta
• Nivelinjektiot

Seuraavilla käynneillä ”pysyvä tieto” näkyy potilaalle valmiiksi täytettynä ja hän voin napin painalluksella hyväksyä ne, jollei muutosta

Lääkäri näkee:
• F5-näppäin: lääkitys ja aktiviteettimittarit graafisena esityksenä
• F6-näppäin: yhteenveto tietosisällöstä
Lastenreumassa omat seurantaparametrit

Kerättyä tietoa voidaan käyttää
• Kussakin yksikössä toiminnan kehittämiseen (tieto otettavissa ulos)
• Valtakunnallisesti alueiden väliseen vertaisanalyysiin
• Tieteelliseen tutkimukseen
• Yhdistää muiden julkisten rekisterien ja biopankkitiedon kanssa e.m. tarkoituksessa